Για πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο «Τα Μικρόβια και ο Άνθρωπος» και για τους διαθέσιμους τρόπους αγοράς επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@tamikrovia.gr
ή στο τηλέφωνο 6974441060 (Υπεύθυνος: κος Νίκος Λεγάκης).