Για πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο «Τα Μικρόβια και ο Άνθρωπος» και για τους διαθέσιμους τρόπους αγοράς επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@tamikrovia.gr
ή στα τηλέφωνα 6977219968 (κος Στέλιος Χατζηπαναγιώτου) και
6974441060 (κος Νίκος Λεγάκης).